Katalogové listy
 
  Obvody - jednofáz. motory


 

 

TESLA-CAP --->>> VÝROBKY --->>> TECH-INFO --->>> Obvody - jednofázové motory
PROFIL
VÝROBKY
CENÍKY
JAKOST
TECH-INFO
XXXXXX
 

 

Návrh obvodů - motory

Jednofázové motory s rozběhovým kondenzátorem

Pro rozběh jednofázového motoru s pomocným vinutím je nutno k tomuto vinutí připojit tzv. rozběhový kondenzátor. Tento kondenzátor zvyšuje rozběhový moment motoru na 200÷300% jmenovitého momentu.
Tento kondenzátor však musí být krátce po rozběhu motoru (do cca 3 sekund) odpojen. Kondenzátory určené pro rozběh motoru s pomocnou fází se totiž konstruují značně poddimenzované - převážně se jedná o elektrolytické kondenzátory.

Pro určení hodnoty rozběhového kondenzátoru platí následující pravidlo : Na každý 1kW výkonu motoru přibližně 3 kvar kondenzátor. Záběrový moment pak je asi 200 až 300% jmenovitého momentu. Trvalý výkon motoru po odpojení kondenzátoru odpovídá asi 50% výkonu trojfázového motoru stejných parametrů.

Firma TESLA CAPACITORS nabízí kvalitní rozběhové kondenzátory zhotovené z polypropylenových folií. Tyto kondenzátory lze provozovat při přiměřeně sníženém napětí i v režimu tzv. trvalého provozu. Jedná se o výrobky TM451 a TM452.

Výpočet kapacity rozběhového kondenzátoru pro jednofázový motor:

  Napětí sítě: V~ Výkon motoru: kW
 
Kmitočet:
Hz    
  --------->>> Kapacita kond.: µF

Vypočtenou hodnotu kondenzátoru lze zaokrouhlit na nejbližší vyráběnou hodnotu kapacity. Např. pro vypočtenou hodnotu 57µF lze použít vyráběnou hodnotu 55 nebo lépe 60µF.


Jednofázový motor s trvale připojeným kondenzátorem

Běhový kondenzátor zajistí motoru vyšší výkon pro rozběh i trvalý běh.

Pro hodnotu trvale připojeného kondenzátoru platí přibližně pravidlo:
na každý 1kW motoru přibližně 1kvar kondenzátoru.

Využitelný trvalý výkon motoru odpovídá asi 80% výkonu trojfázového motoru stejných parametrů. Záběrný moment je 50 až 70% jmenovitého momentu.

Firma TESLA CAPACITORS vyrábí kondenzátory pro trvalý běh motoru typů TC886, TC887, TM471, TM401, TC851, TC853

Výpočet kapacity běhového kondenzátoru pro jednofázový motor:

  Napětí sítě: V~ Výkon motoru: kW
 
Kmitočet:
Hz    
  --------->>> Kapacita kond.: µF

Pro volbu zaokrouhlené hodnoty dle výrobní řady kondenzátorů platí stejné, jako v příkladu pro rozběhový kondenzátor.


 

Zpět